Az áramlási citometriai vizsgálatok eredményközlésének változása

Az áramlási citometriai vizsgálatok eredményközlésének formája 2011. szeptember 19-től megváltozik. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a továbbiakban nem kerülnek százalékos értékek megadásra (l. Del Vecchio et al, Haematologica 2004;89:594-8). Az elektronikus eredményközlést átalakítva az interpretatív leletet felhőképek és a szöveges vélemény alkotja, mely a minta általános leírását és a kóros sejtpopuláció méretét és immunfenotípusának karakterizálását tartalmazza.

Kérdéseikkel forduljanak Dr. Hevessy Zsuzsanna részlegvezetőhöz (54104).

.

Debrecen, 2011. szeptember 12..

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója