Az ovarium carcinoma labordiagnosztikai vizsgálatának bővítése a HE4 szérumszintjének meghatározásával

A KBMPI Gyógyszerszint (TDM) részlege 2010. december 20-tól bevezeti a HE4 ovarium carcinoma tumormarker szérumszintjének meghatározását. Az eddigiekben meghatározott CA-125 magas specificitású (95%), de csak közepes (43%) szenzitivitású tumormarkernek bizonyult, mivel a petefészekrák I. stádiumú eseteiben kevesebb mint 50%-ban mutatott pozitivitást. Emellett számos egyéb benignus kórképben (májbetegség, szívelégtelenség, menses, endometriosis, endometritis) is emelkedett lehet a szérumszintje. Mindezen körülmények szükségessé teszik egy olyan új ovarium tumormarker labordiagnosztikai bevezetését, amely korai időpontban, nagy specificitással és szenzitivitással képes az ovarium carcinoma kialakulását jelezni.

A HE4 (human epididymis protein 4) egy 20-25 kDa-os glikozilált fehérje, amelyet fiziológiásan, kis mennyiségben a disztális epididymis, valamint a tüdő epithelialis sejtjei termelnek. Ugyanakkor különböző mértékben emelkedett HE4-szérumszintek mérhetők az ovarium carcinoma I-IV. stádiumaiban. Korábbi klinikai vizsgálatok szerint jelenleg a HE4 tekinthető a legszenzitívebb ovarialis tumormarkernek. A betegség esetleges relapszusát is sokkal hamarabb jelzi, valamint a nem tumoros betegségekben is szignifikánsan alacsonyabb értékben mutat fals pozitívitást, mint a CA-125. Ugyanakkor ez a tumormarker sem alkalmas a betegség előzetes szűrésére.

Vizsgálati panel: A nemzetközi ajánlások szerint a CA-125 és a HE4 tumormarkerek együttes vizsgálata 87%-os szenzitivitással és 96%-os specificitással képes jelezni a petefészekrák kialakulását már a korai stádiumban is. Az “ováriumcc-panel”-ben foglalt 2 vizsgálat ezentúl együtt rendelhető meg a MEDSOL-ban „KIZIMKEM”, valamint a immunkémiai „Tumormarkerek” kérőlapon.

Minta: 1 natív (géles) cső. A HE4-meghatározást kemilumineszcens mikropartikuláris immunoassay (CMIA) módszerrel végezzük.
Referenciatartomány: premenopausában: <70 pmol/L, posztmenopausában: <140 pmol/L.
Pontérték: 1163 pont. WHO kód: 2662H (további tumormarkerek meghatározása).
Eredményközlés hetente kétszer (kedden és pénteken) történik.

A vizsgálattal kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, forduljanak Dr. Nagy Béla részlegvezetőhöz, az 56378-as melléken.

 

 

Debrecen, 2010. december 15.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója