A t(9;22) transzlokáció ABL alapú kvantitálásának és a BCR-ABL/ABL arány nemzetközi skálán történő megadásának bevezetése

A Laboratóriumi Medicina Intézet Onkológiai Diagnosztikai részlege 2011. szeptember 19-től bevezeti a t(9;22) transzlokáció (BCR-ABL génátrendeződés) ABL alapú kvantitálását és a BCR-ABL/ABL arány nemzetközi skálán történő megadását. Ettől az időponttól kezdve megváltozik az eredményközlés formátuma is; a betegek valamennyi korábbi eredménye feltüntetésre kerül a leleten.

A meghatározás elve:
A t(9;22) transzlokáció kimutatása a mintában lévő RNS-ből történik. Az RNS izolálása jelenleg QIAGEN kittel, az RNS cDNS-sé átírása Roche reagensekkel, a kvantitatív, valós idejű PCR pedig a Roche t(9;22) kitjének segítségével történik. A BCR-ABL transzkriptek mennyiségét egy konstansan átíródó génről keletkező transzkriptek mennyiségével hasonlítjuk össze, ami a Roche kit esetében a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz mRNS-e. A t(9;22) transzkript mennyisége osztva a G6PDH transzkript mennyiségével majd százzal szorozva adja jelenleg a kvantitálás eredményét.
A bevezetésre kerülő új módszer egy európai kutatási project („Europe Against Cancer Program”) eredményeképpen született, melyet Laboratóriumunk is adaptált. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően TRIZOL-os RNS izolálást alkalmazunk, majd az Applied Biosystem RNS átíró kitjét használjuk. Ezt követően két külön kvantitatív PCR segítségével határozzuk meg a major és a minor BCR töréspontoknak megfelelő átrendeződéseket és a referenciagén – melyet a normalizáláshoz használunk – az ABL. A „European Treatment and Outcome Study” részeként megtörtént ennek a módszernek a nemzetközi standardizációja is. Ily módon a BCR-ABL/ABL %-ot a nemzetközi skálán kifejezve adjuk meg a major töréspontokat tartalmazó transzlokációk esetében. A minor töréspont transzlokációi esetében ABL alapú a kvantitálás, de nemzetközi skálán nem adjuk meg a BCR-ABL/ABL arányt, míg a rendkívül ritka b3a3 és b2a3 átrendeződések esetében továbbra is a Roche t(9;22) kitet használjuk.
A diagnózis felállításakor – új betegek esetében – a kvantitálás mellett egyszerű PCR segítségével meghatározzuk az átrendeződés pontos típusát. A betegek követése során, amennyiben a kvantitálás eredménye negatív és a mintát beküldő orvos kéri, nested PCR segítségével is megvizsgáljuk a t(9;22) transzkriptek jelenlétét.

Az eredmény értékelése:
Az új módszer bevezetésével párhuzamosan megváltozik az eredményközlés formája is. Egy a módszereket bemutató rövid, általános ismertetés mellett a leleten feltüntetésre kerül a:
1., Mért BCR-ABL/ABL % (rövidítve „t9;22/A”);
2., A BCR-ABL/ABL % a nemzetközi skálán (IS) kifejezve (rövidítve „t9;22/A IS”);
3., Az egyszerű vagy nested PCR eredménye (ha pozitív akkor az átrendeződés típusa – „b3a2”, „b2a2”, „e1a2”, „b3a3”, „b2a3” – kerül megadásra; ha negatív akkor a „negatív”, ha nem történt egyszerű vagy nested PCR vizsgálat akkor a „-”  megjelölés kerül a rovatba)
4., Egyéb megjegyzések

Emellett táblázatos formában feltüntetésre kerül a beteg valamennyi korábbi t(9;22) meghatározásának eredménye is a következő adatok formájában:
1., Mintavétel ideje
2., Minta típusa (perifériás vér vagy csontvelő)
3., Mért BCR-ABL/G6PDH % (rövidítve „t9;22/G”; 2011.09.19-e előtti eredmény)
4., BCR-ABL/G6PDH % a nemzetközi skálán (IS) kifejezve (rövidítve „t9;22/G IS”; 2011.09.19-e előtti eredmény)
5., Mért BCR-ABL/ABL % (rövidítve „t9;22/A”; 2011.09.19-e utáni eredmény)
6., BCR-ABL/ABL % a nemzetközi skálán (IS) kifejezve (rövidítve „t9;22/A IS”; 2011.09.19-e utáni eredmény)      
7., Az egyszerű vagy nested PCR eredménye (ha pozitív akkor az átrendeződés típusa – „b3a2”, „b2a2”, „e1a2”, „b3a3”, „b2a3” – kerül megadásra; ha negatív akkor a „negatív”, ha nem történt nested PCR vizsgálat akkor a „-”  megjelölés kerül a rovatba; „*” jelzi azt, ha egyéb megjegyzés is volt, ami a beteg korábbi leletén tekinthető meg)
8., Egyéb megjegyzések („*” jelzi azt, ha egyéb megjegyzés is volt, ami a beteg korábbi leletén tekinthető meg)

Az eredmények nemzetközi skálán történő kifejezésének jelentősége, hogy a korábbi eredményektől függetlenül eldönthető a molekuláris válasz milyensége. Ha a BCR-ABL/ABL IS % < 0,1%, akkor a beteg elérte a major molekuláris választ (MMR). (Az újonnan bevezetett módszer standardizált BCR-ABL/ABL mérési tartománya 10% - 0,01% közötti.)

A vizsgálatkérés módja, az eredmények közlése:
A MEDSOL „KIZMOLPT” vagy „KIZFLOWCY” kérőlapján a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a rendelők számára:

1., „t(9;22) – új beteg”
Ebben az esetben a major töréspontok kvantitálása történik meg először, és egy egyszerű PCR segítségével meghatározzuk a major átrendeződés típusát. Ezek negativitása esetén a minor töréspont meghatározása és kvantitálása történik meg.
2., „t(9;22) – követés (kvantitálás)”
A már ismert átrendeződésnek megfelelően történik meg a kvantitálás (nested PCR nem).
3., „t(9;22) – követés (kvantitálás+nested PCR)”
A már ismert átrendeződésnek megfelelően történik meg a kvantitálás és annak negativitása esetén a nested PCR.

A meghatározáshoz egy cső EDTA-val alvadásgátolt vér szükséges, heparinnal alvadásgátolt vér nem alkalmas a vizsgálatra. Miután a meghatározás a mintában lévő RNS-ből történik és az rendkívül bomlékony és érzékeny a tárolásra, ezért kérjük, a mintákat a lehető legrövidebb időn belül (maximum 2 óra) a laboratóriumba szállítani. Ennek kontrollálására kérjük, hogy a vérvételi csövön tüntessék fel a pontos mintavételi időt (óra, perc), ennek hiányában a minta nem kerül átvételre a laboratóriumban! A minták feldolgozása már a beérkezés napján elkezdődik, ezért azoknak legkésőbb délután 15.00 óráig a laboratóriumba kell érkeznie, az ezután érkezett mintákból a vizsgálatot nem tudjuk elvégezni! Amennyiben a vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, kérjük, forduljanak Dr. Antal-Szalmás Péterhez, az Onkológiai Diagnosztikai részleg vezetőjéhez (56265 vagy 55363-as mellék).

Az új módszerre való átállás lehetővé teszi a vizsgálat pontértékének csökkentését is. Új beteg esetében (az átrendeződés típusától függően) 38383 pont (major átrendeződés) vagy 56243 pont (minor átrendeződés), míg a követés során 35720 pont (kvantitálás) vagy 45140 pont (kvantitálás+nested PCR) a vizsgálat költsége a klinikák számára

 

Debrecen, 2011. szeptember 12..

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója