Változás a 25-OH-D vitamin meghatározásában

Tájékoztajuk, hogy nemzetközi trendeknek megfelelően 2012. november 26-tól a total 25-OH-D vitamin meghatározásoknál a kivánatos célérték > 75 nmol/L –ként fog szerepel, mint "referenciatartomány" (1). Egyidejűleg a korabban feltüntetett idejét múlt téli és nyári referencia tartomány nem kerül közlésre.
Az elválasztástechnikai részleg vezetője Dr. Nagy Erzsébet (54230 mellék) szívesen válaszol az ehhez kacsolódó érdeklődésekre.

(1) Takács I, Benkő I, Toldy E és mtsai. Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orv Hetil 2012;153(S):5-26.

 

 

Debrecen, 2012. november 23.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója