Az FLT3-ITD mutáció kimutatásának korszerűsítése

A Laboratóriumi Medicina Intézet Onkológiai Diagnosztikai részlege 2012. június 25-től módosítja az FLT3 tirozin kináz receptor génjében található ITD mutáció kimutatásának metodikáját és a vizsgálat eredményének megadását.

A felnőtt és gyermekkori AML-ben az egyik leggyakoribb genetikai eltérés az FLT3 gén mutációja, melynek jelenleg már 3 típusa ismert:

  1. internal tandem duplication (ITD) vagy length mutation (LM)
  2. tirozin kináz domén mutáció (TKD) vagy D835 pontmutáció
  3. pontmutációk a 14. exonban

 

Az FLT3/ITD felnőttkori AML-ben 20-30%-ban, gyermekkori AML-ben 10-15%-ban fordul elő, a MDS esetek 3%-ában, RAEB transzformáció esetén 7%-ban mutatható ki. A mutáció a 14-15. exon és/vagy 14. intron egy-egy szakaszának duplikálódását jelenti a gén ugyanezen szakaszába, illetve ehhez még rövid oligonukleotid inzerciók is társulhatnak. Az ismétlődő szekvenciának a nagysága (3-400 bp) és elhelyezkedése egyénenként változó. A mutáció leggyakrabban de novo AML-ben, az intermedier prognosztikai csoportban mutatható ki. A genetikai eltérés jelenléte nagyobb relapszus rizikót és rövidebb túlélést jelent és gyakoribb a terápia rezisztencia is.
A legújabb irodalmi adatok szerint nemcsak az FLT3-ITD jelenlétének van prognosztikai jelentősége, hanem a mutációt tartalmazó allél arányának is. Amennyiben ez meghaladja az összallél mennyiségének 50%-át egyértelműen rosszabb prognózist jelent. Prognosztikai értéke lehet még a duplikálódott/inzertálódott szakasz méretének, lokalizációjának és az esetleges multiplex FLT3-ITD jelenlétének is, bár ezzel kapcsolatban az eredmények kevésbé egyértelműek. Minél nagyobb az ITD mérete, és minél közelebb van a 15. exon 3’ végéhez annál rosszabb prognózist jelent, illetve a multiplex ITD jelenléte is negatív prognosztikai faktor.
A felsorolt paraméterek a jelenleg alkalmazott metodikával nem meghatározhatóak, ezért az FLT3-ITD mutáció kimutatására PCR+kapilláris elektroforézis alapú módszer bevezetése történt meg.

A meghatározás elve:
Az FLT3-ITD mutáció kimutatására fluoreszcensen jelölt primereket alkalmazó PCR-rel amplifikáljuk a 14-15. exon régióját, majd a PCR termék méretét kapilláris elektroforézis segítségével értékeljük. A vad allél jelenlétére 331 bp nagyságú termék utal, mutáns allél jelenléte esetén egy nagyobb PCR terméket is látunk.

Az eredmény értékelése:
A vizsgálat eredményeként a következő paramétereket adjuk meg:
FLT3-ITD: pozitív/negatív
FLT3-ITD mérete (bázispár)
FLT3-ITD/Összes allél arány (%)
Amennyiben multiplex FLT3-ITD-t detektálunk valamennyi duplikáció mérete és aránya megadásra kerül.
Az FLT3-TKD kimutatása és a meghatározás eredményének megadása változatlanul történik.

Vizsgálatkérés, mintatípus, eredmények közlése
A MEDSOL „KIZMOLPT” és „KIZFLOCY” kérőlapján az “FLT3 mutációk kimutatása” elnevezés kijelölésével rendelhető meg a vizsgálat.
A meghatározáshoz egy cső citráttal vagy EDTA-val alvadásgátolt perifériás vér vagy csontvelői minta szükséges. A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Antal-Szalmás Péterhez, az Onkológiai Diagnosztikai részleg vezetőjéhez (50052 vagy 56353-as mellék).

       Eredményeket kéthetente egyszer adunk ki. Az FLT3 mutációk meghatározásának pontértéke 8339 (DNS izolálással együtt 12264) pont.

 

Debrecen, 2012. június 20.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója