Humán növekedési hormon (Human Growth Hormon=HGH) koncentrációmérés módszerváltozása

Értesítjük, hogy a KBMPI Endokrinológiai Részlegén, a Human Growth Hormon (HGH) szérumkoncentráció mérésében 2006. március 22-től módszerváltozásra kerül sor, mivel a jelenleg használt kemilumineszcens HGH készlet gyártása megszűnt.
Az új módszer, a HGH radioimmunoassay (DiaSorin, U.S.A), a mérés automatizált.
A vizsgálatkérés és mintakezelés változatlan.
Az eredményeket hetente közöljük.
A referenciaértékek megváltoznak!

Az új HGH IRMA nemek szerint differenciált referenciatartományai:

 

 
HGH µg/L

Férfi

0,0 – 4,7

0,0 – 10,7

Átváltási faktor : µg/L x 3 = mIU/L

A módszer felelőse: Dr. Lenkey Ágota

 

Debrecen, 2006. március 20.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi docens
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója