Immunkémiai módszerek változásai

Tisztelt Kolléga!

 

A DEOEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézetének immunkémia részlege 2004. október 20-tól az alábbi változtatásokat vezeti be:

•  A korábban mikropartikuláris enzim immunoassay-el ABBOTT Axsym automatán végzett kardiális troponin I és mioglobin meghatározásokat a továbbiakban új, kemilumineszcens szendvics immunoassay módszerekkel, LIAISON automatával végezzük. Az új módszerek szenzitivitása, specificitása és reprodukálhatósága megfelel a legújabb követelményeknek. A vizsgálat kérése, a vizsgálat végzésének helye, a szükséges minta típusa változatlan. Az új módszerek bevezetése azonban referencia tartomány változással jár:

 

 

Régi referencia tartomány

Új referencia tartomány

Troponin I

< 0,5 µg/L

0,5- 2,0 : myocardiális károsodás

> 2,0: acut myocardiális infarktus

< 0,034 µg/L

 

Mioglobin

< 116 µg/L

< 53 µg/L

 

•  Új szolgáltatásként bevezeti az S-100B protein (S-100) koncentrációjának meghatározását.

A meghatározást kemilumineszcens szendvics immunoassay módszerrel, LIAISON automatával, rutin és ügyeleti vizsgálatként végezzük a belső telep rutin laboratóriumában (volt művese barakk).

 

•  Új szolgáltatásként bevezeti a cöruloplazmin (Ceru) koncentrációjának meghatározását.

A meghatározást immunturbidimetriás módszerrel, INTEGRA 400 automatával, rutin vizsgálatként, munkanapokon végezzük a belső telep rutin laboratóriumában (volt művese barakk).

 

•  Új szolgáltatásként bevezeti az antitrombin-III antigén (AT-III) koncentrációjának meghatározását.

A meghatározást immunnefelometriás módszerrel, BN 100 nefelométerrel, rutin vizsgálatként, munkanapokon végezzük a belső telep rutin laboratóriumában (volt művese barakk).

 

•  A külső telepi laboratóriumban üzembe helyezett LIAISON automata lehetővé teszi, hogy a továbbiakban a prokalcitonin meghatározást mindkét telephelyen végezzük rutin és ügyeleti vizsgálatként egyaránt. A meghatározással kapcsolatos tudnivalók a 2003. 01. 29-én küldött körlevélben találhatók, mely a KBMPI honlapon (kbmpi.dote.hu) megtekinthető.

 

Cöruloplazmin

 

A cöruloplazmin szint meghatározását leggyakrabban a Wilson-kór diagnózisának megállapításakor végzik. Az eredmények értékelésekor fontos figyelembe venni, hogy más faktorok, pl. táplálkozás, hormonok, más genetikai elváltozások is befolyásolják a cöruloplazmin plazma szintjét!

A cöruloplazmin plazma szintje nő:

•  akut fázis reakcióban mérsékelten emelkedik, de relatíve lassan, 4-20 nappal a reakció kezdete után (szub-akut fázis fehérje)

•  osteosarcoma, májcirrhosis esetén

•  az ösztrogének jelentősen fokozzák a szintézisét (2-3 -szoros emelkedés terhesség alatt)

A cöruloplazmin plazma szintje csökken:

•  Öröklött hiány esetén (nagyon ritka)

•  Szerzett hiány esetén

Sokkal gyakrabban fordul elő, mint az öröklött hiány, okozhatja az elégtelen táplálkozás (malabszorpció is), a réz gasztrointesztinális epitheliumból a plazmába történő leadásának, a réz cöruloplazminba történő beépítésének defektusa.

Típusai:

1., Táplálkozási cöruloplazmin deficiencia, melyhez neutropénia, trombocitopénia, alacsony szérum vas, vas terápiára nem reagáló hipokróm, normocitás vagy makrocitás anémia társul. Oka : rézmentes diéta, hosszú idejű parenterális táplálás, réz kiegészítés nélkül, malabszorpció, penicillamin terápia és ezek kombinációi.

2., Menkes-kór

X kromoszómához kapcsolt recesszív öröklődő betegség (Xq13.3-21.2), melyben az intracelluláris ATP-áz hiányában a réz felszívódik a belekből, de a májba nem transzportálódik, ezért a máj nem tudja a cöruloplazminba beépíteni. Az érintett gyermekeknél abnormális haj, növekedésbeli visszamaradás, progresszív neurológiai degeneráció figyelhető meg. A betegség kezelés nélkül halállal is végződhet.

3., Wilson-kór, vagy hepatolenticularis degeneráció (autoszómális, recesszív, 1: 30000 (13q14.3))

A réz mennyisége jelentősen nő és felhalmozódik a szövetekben (máj parenchyma sejtekben, agyban, az iris perifériális részén (Kayser-Fleischer-gyűrű)). A réz felszívódik és elszállítódik a májba, de a P-típusú ATP-áz hiányában nem épül be a cöruloplazminba. A tünetek 10-30 éves korban kezdődnek: máj (akut vagy krónikus aktív hepatitiszre jellemző tünetek), neurológiai, vese, vagy ritkábban hematológiai (másodlagos hemolízis szabad réz okozta vvs membrán oxidáció miatt) elváltozások formájában. A plazma szint általában 0.1 g/L alatt van, de gyulladás és terhesség esetén a normál tartományban lehet.

 

A vizsgálat kérése: a MedSolution immunkémia kérőlapján a Cöruloplazmin (Ceru) meghatározás megjelölésével történik.

Beküldendő minta: egy cső natív vér

Egyéb, az immunkémia részleg által szérumból végzett meghatározás kérése esetén nem szükséges külön mintát küldeni.

A referencia tartomány: 0.2 – 0.6 g/L

A vizsgálat WHO kódja: 21079

A vizsgálat pontértéke: 679 pont

 

S-100

Az S-100B protein egy multigénikus, alacsony molekulatömegű (9-13 kDa), Ca2+-kötő fehérjecsalád tagja. Eddig 19 különböző S-100 proteint azonosítottak, melyek aminosav szekvenciája 26-65% homológiát mutat és fő jellegzetessége a két különböző Ca2+-kötő domén. Az S-100 proteinek szöveti és sejtszintű eloszlása specifikus mintázatot mutat. Az S-100B legnagyobb mennyiségben (80-90%) a centrális és perifériális idegrendszer glia sejtjeiben (elsősorban az astrocytákban és a Schwann-sejtekben) fordul elő, de expresszálódik a melanocytákban és a chondrocytákban is. A sejteken belül az S-100B homodimer alakban van jelen (S-100BB), de megtalálható az S-100A1-el alkotott heterodimer (S-100A1/B) formája is. Az S-100B proteinek jelentős mennyisége sejtmembránokhoz is kötődik. Sejten belül az S-100B részt vesz a szignál-transzdukcióban a fehérje foszforiláció gátlásán valamint az enzim aktivitás és a Ca-homeosztázis regulációján keresztül. Az S-100B funkcionálisan érintett a sejt morfológiájának regulációjában, annak citoplazmatikus citoszkeleton elemeivel történő interakciója útján. Az S-100B extracelluláris funkciókkal is rendelkezik, ezért aktívan szekretálódik, a szekréció mechanizmusa azonban nem ismert. A gliasejtek által szekretált S-100B nanomoláris koncentrációban neurotrofikus hatású, magasabb ( m mol/L) koncentrációban káros hatást fejthet ki az apoptotikus neuronális sejthalál indukcióján keresztül. Az agyat ért sérülésekre az astrocyták fokozott S-100B felszabadítással válaszolnak, de az extracelluláris S-100B akkumuláció az astrocyták pusztulásának következménye is. A klinikai tanulmányok szerint agysérülést követően az S-100B szérumszintje rögtön emelkedik, ami az agyi S-100B azonnali vérbejutására utal.

 

Az S-100B meghatározás diagnosztikus haszna, fontosabb alkalmazási területei:

•  Súlyos fejsérülés

Súlyos fejsérülés estén azonnal magas koncentráció mérhető a szérumban, a kezdetben magas S-100B érték korrelál az elsődleges trauma súlyosságával és így a várható következményekkel. A közölt tanulmányokban az S100-B értékek szignifikánsan korreláltak a Glasgow Coma Scale pontokkal és a sérülés súlyosságának neuroradiológiai tüneteivel. A felezési ideje rövid a szérumban, ezért a koncentrációja exponenciálisan csökken. A sérülés idejének ismerete elengedhetetlen a helyes értékeléshez. A későbbi, másodlagos agykárosodás folyamatos S-100B mérésekkel megbízhatóan felderíthető, 2-2.5 µg/L feletti érték nagy specificitással (> 90%) és pozitív prediktív értékkel (> 80%) jelzi a kedvezőtlen kimenetelt.

•  Kismértékű fejsérülés

A kimutatási határ alatti szérum S-100B szint jelzi, hogy az intracraniális CT vizsgálat lelete negatív lesz.

•  A globális hypoxia utáni állapotfelmérés és kimenetel becslés hiteles és objektív paramétere.

 

A vizsgálat kérése: a MedSolution immunkémia és ügyeleti kérőlapján az S-100 meghatározás megjelölésével történik.

Beküldendő minta: egy cső natív vér, mely a belső telepre küldendő (volt művese barakk). Egyéb, az immunkémia részleg által szérumból végzett meghatározás kérése esetén nem szükséges külön mintát küldeni.

A referencia tartomány: < 0.15 µg/L

A vizsgálat WHO kódja: 2662K

A vizsgálat pontértéke: 2322 pont

 

  Antitrombin-III

Az AT-III egy 58 kD tömegű májban szintetizálódó glikoprotein, a szerin proteináz inhibitorok családjába tartozik. A trombin (aktivált II faktor) inhibitora, aktivitását a heparin fokozza. Gátolja az egyéb szerin proteáz alvadási faktorokat, az aktivált X-es, kisebb mértékben az aktív IX, XI és XII faktort a plazmint és a kallikreint is.

Az AT-III hiánya genetikai defektus vagy szerzett okok miatt alakulhat ki és a tromboembóliák kialakulásának kockázatát nagymértékben növeli.

A szerzett AT-III hiányt előidézhetik: konszumpciós koagulopátiák (DIC, trauma, égés, akut thrombosis, postoperatív állapot, extrakorporális keringés, tumorok), májelégtelenség, nephrosis szindróma, kardiopulmonáris bypass, heparin kezelés, orális antikoncipiens kezelés, L-aszparagináz terápia, ösztrogén terápia, előrehaladott életkor, menopauza, a terhesség 30. hetét követő és a post partum periódus, csecsemőkor.

Genetikai deficiencia okozhat AT-III mennyiségi csökkenést vagy normál szint mellett funkcióképtelen molekula képződését. Ezért genetikai deficiencia gyanúja esetén az aktivitás mérés mellett szükséges az immunológiai módszerrel történő antigén meghatározás is.

Emelkedett AT-III aktivitás és antigén fordulhat elő anabolikus steroidok és akut fázis reakció esetén.

A vizsgálat kérése: a MedSolution hemosztázis kérőlapján az antitrombin-III antigén meghatározás megjelölésével történik. A meghatározást csak csökkent antitrombin III aktivitás érték esetén végezzük el!

Beküldendő minta: egy cső citrátos vér, mely a belső telepre küldendő (barakk)

 

Referencia tartomány: 0,19 – 0,31g/L

A vizsgálat WHO kódja: 28647

A vizsgálat pontértéke: 4161 pont

 

Felelős: Dr. Katona Éva, tel: 6295, 4471.

Debrecen , 2004. október 14.

 

Tisztelettel: Dr. Kappelmayer János s.k.

egyetemi docens

a Klinikai Biokémiai és Molekuláris

Patológiai Intézet igazgatója