A JAK2 citoplazmatikus tirozin kináz génjének 12. exonjában található mutációk kimutatása

A Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológia Intézet Onkológiai Diagnosztikai részlege 2009. április 13-tól új vizsgálatként bevezeti a JAK2 citoplazmatikus tirozin kináz génjének 12. exonjában található mutációk kimutatását.

A vizsgálat elvégzése azoknál indokolt, ahol a klinikai kép és egyéb vizsgálatok alapján egyértelműen felmerül a polycythemia vera (PV) diagnózisa, de a JAK2 V617F mutáció nem mutatható ki. A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a PV-s betegek esetében a JAK2 V617F mutáció gyakorisága – megfelelően érzékeny módszer és csontvelői minta esetében – 95-97% közötti. A JAK2 V617F-negatív PV-s betegek egy részében a JAK2 gén 12. exonjában írtak le in-frame deléciókat és mutációkat.  Valamennyi mutáció az 536-547. aminosavak közötti régióban okoz szekvencia változást a fehérje aminosav sorrendjében. Eddig ezek a mutációk csak PV-s és idiopathias erythrocytosisban szenvedő betegekben voltak kimutathatók, egyéb krónikus myeloproliferatív betegségekben vagy akut lymphoid leukaemiában nem. Meglepően nagy variabilitást mutatott a 12. exon mutációk gyakorisága a JAK2 V617F-negatív PV-s betegek között. A mutációt hordozók aránya 10% és 100% között változott a különböző vizsgálatokban, ami nagy valószínűséggel technikai okokkal függ össze.

A meghatározás elve és az eredmény értékelése:
Az JAK2 gén 12. exonját PCR-rel amplifikáljuk, majd a PCR termék nukleotid sorrendjét bidirekcionális szekvenálással határozzuk meg. A vizsgálat eredménye a következő lehet:
1.,  JAK2 12. exon mutáció nem mutatható ki     2., JAK2 12. exon mutáció kimutatható
Ez utóbbi esetben megadjuk a genetikai eltérés pontos lokalizációját és típusát, valamint azt is, hogy homozigóta vagy heterozigóta formában van a mintában jelen a mutáció.

Vizsgálatkérés, mintatípus, eredmények közlése
A MEDSOL „KIZMOLPT” és „KIZFLOCY” kérőlapján a “JAK2 12. exon mutációk” elnevezés kijelölésével rendelhető meg a vizsgálat.
A meghatározáshoz egy cső citráttal vagy EDTA-val alvadásgátolt perifériás vér vagy Na-heparinnal alvadásgátolt csontvelői minta szükséges. A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljanak Dr. Antal-Szalmás Péterhez, az Onkológiai Diagnosztikai részleg vezetőjéhez (56265 vagy 56353-as mellék).
Eredményeket háromhetente egyszer adunk ki. A JAK2 12. exon mutációk meghatározásának pontértéke 24989 (DNS izolálással együtt 28914) pont.

 

Debrecen, 2009. április 10.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója