A JAK2 gén V617F mutációjának mennyiségi meghatározása

A Laboratóriumi Medicina Intézet Onkológiai Diagnosztikai részlege 2012. november 26-tól új vizsgálatként bevezeti a JAK2 gén V617F mutációjának mennyiségi meghatározását.

Az JAK2 intracelluláris tirozin kináz receptor, mely jelentős szerepet játszik a hematopoietikus őssejtek proliferációját és differenciálódását befolyásoló citokinek (EPO, GCSF, TPO, IL-3) szignalizációjában. 2005-ben írták le a JAK2 gén 14. exonjában a G1849T (V617F) mutációt. Ez a genetikai eltérés a JH1 kináz domént gátló JH2 pseudokináz régióban található és kialakulásának eredménye a JH1 domén konstans aktiválódása. Ez a konstans JAK2 aktivitás állandó intracelluláris foszforilációt, és sejtproliferációt eredményez, ami a malignus hematológiai betegségek kialakulásában játszik szerepet. A mutáció szerzett, csak az erythroid és myeloid sejtekben mutatható ki, a lymphoid elemekben és egyéb szomatikus sejtekben nem. A JAK2 V617F mutáció vizsgálata elsősorban polycythemia vera, essentialis thrombocytosis és idiopathias myelofibrosis diagnosztikájában jelentős, a vizsgálat pozitív prediktív értéke mindhárom kórkép, de különösen polycythemia vera (PV) esetében nagy, míg ez utóbbi betegségben a negatív prediktív érték is jelentős.
           
Az utóbbi időben megjelent publikációk alapján mind diagnosztikus, mind klinikai szempontból jelentősége lehet a JAK2 V617F allél mennyiségi meghatározásának is. A jelenleg a mutáció kimutatására rutinszerűen alkalmazott allél-specifikus PCR meghatározás kb. 1-3% mutáns allél kimutatására képes. Ha a kóros sejtek aránya alacsony és a mutáció heterozigóta formában fordul elő ezekben a sejtekben, akkor a V617F allél aránya meglehetősen alacsony lehet és az eddig használt módszer érzékenysége már nem elegendő ennek detektálására. Leggyakrabban ez a jelenség ET-ban fordulhat elő, ahol az irodalmi adatok alapján átlagosan fele a mutáns allél aránya a másik két krónikus myeloproliferatív kórképhez viszonyítva. Lényeges lehet a mutáció érzékeny kimutatása olyan esetekben is, ahol az alkalmazott terápia monitorozása a cél. Végül a mutáns allél mennyisége egyértelműen korrelált a myelofibrosis kialakulásával PV-ban és – bár az adatok helyenként ellentmondóak – összefüggést mutatott a thrombotikus események gyakoriságával ET-ban. Így a magas JAK V617F allél aránynak prognosztikai jelentősége is lehet.

A meghatározás elve:
Két független, valósidejű kvantitatív PCR segítségével határozzuk meg a V617F és a vad típusú allélek mennyiségét. Egy-egy standard sort alkalmazunk mindkét PCR során, melyek minden egyes eleme a mutáns illetve a vad típusú allélt meghatározott kópiaszámban tartalmazza. Így meg tudjuk határozni a vizsgált mintában a V617F és a vad típusú allél kópiaszámát, és ki tudjuk számolni a V617F/összes allél arányt: a V617F allél kópiaszáma osztva a V617F allél és a vad típusú allél kópiaszámának összegével.
A módszer érzékenységének fokozására perifériás vérminták esetében granulocytákat izolálunk és az ezekből kivont DNS-ből végezzük el a meghatározást.  

A vizsgálat indikációja:
A vizsgálat elvégzése azoknál indokolt, ahol a klinikai kép és egyéb vizsgálatok alapján egyértelműen felmerül a PV, ET vagy MF diagnózisa, de az allél-specifikus PCR-rel a JAK2 V617F mutáció nem mutatható ki, illetve ha az alkalmazott terápia monitorozása a cél.
A vizsgálat megkérésére két lehetőség van:
1., „JAK2 V617F kvantitálás – diagnózis”. Ebben az esetben először az allél-specifikus PCR-t végezzük el, és ha az negatív csak akkor történik kvantitálás.
2., „JAK2 V617F kvantitálás – követés”. Ebben az esetben rögtön kvantitatív PCR-t végezünk.           

Az eredmény értékelése:
A vizsgálat eredményeként a következő paramétereket adjuk meg:
JAK2 V617F mutáció: pozitív/negatív             
JAK2 V617F/Összes allél arány (%)
Amennyiben a JAK2 V617F/Összes allél arány ≤0,014% az eredmény negatív. Ha a JAK2 V617F/Összes allél arány >0,014% de <0,091% az eredmény nem egyértelmű („szürke zóna”) és ilyenkor új mintából ismétlés javasolt. Amennyiben a JAK2 V617F/Összes allél arány ≥0,091% az eredmény pozitív.

Vizsgálatkérés, mintatípus, eredmények közlése
A MEDSOL „KIZMOLPT” és „KIZFLOCY” kérőlapján a “JAK2 V617F mutáció kvantitálás – diagnózis” vagy a „JAK2 V617F kvantitálás – követés” elnevezés kijelölésével rendelhető meg a vizsgálat. A meghatározáshoz egy cső citráttal vagy EDTA-val alvadásgátolt perifériás vér vagy csontvelői minta szükséges. A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Antal-Szalmás Péterhez, az Onkológiai Diagnosztikai részleg vezetőjéhez (50052 vagy 56353-as mellék).
Eredményeket kéthetente egyszer adunk ki. A JAK2 V617F mutáció kvantitálásának pontértéke 25568 pont (DNS izolálással együtt 29493 pont).

 

Debrecen, 2012. november 23.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója