Keringő kromogranin A (CgA) koncentrációjának meghatározása szérumban

A Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet Izotópdiagnosztikai Részlege 2009. december 10-től új vizsgálatként bevezeti a keringő szérum CgA-koncentráció meghatározását.
A CgA vízoldékony savas glikoprotein, amely a kromogranin/szekretogranin család tagjaként a neuroendokrin sejtek kromaffin granulumaiban raktározódik. A CgA intragranuláris és extracelluláris proteolízise során szövetspecifikusan, különböző parakrin és autokrin funkciójú peptidek képződnek (vasostatin, kromosztatin, pankreasztatin, parasztatin). A cirkuláló neuroendokrin granuláris markerek élettani szerepe még kevéssé tisztázott, ismert antimikróbás, a hormonális kiválasztás gátlására és a vazodilatációra kifejtett hatásuk.
A szöveti és szérum-CgA vizsgálatokat ma már a különböző biológiailag aktív és inaktív neuroendokrin neoplasmák legjobb általános biokémiai markerének tekintik.
A keringő CgA expressziója a granulumsűrűség, az össztumortömeg és a tumorsejtek szekretoros aktivitásának eredménye. A CgA szérumkoncentrációja a tumortömeggel direkt korrelációt mutat, értéke a túlélés prognosztikus markere.

A CgA-meghatározás fontosabb indikációi más specifikus szekrétumok mérése mellett:
A neuroendokrin sejtekből származó tumorok jellemzője az emelkedett szérum CgA-koncentráció.
Tipikus neuroendokrin tumorok:
Carcinoidok
Pheochromocytoma/ paraganglioma
Neuroblastoma
Kissejtes tüdőrák
Hyperparathyroid adenoma
Medulláris pajzsmirigyrák
Adenohypophysis-tumorok
Prosztatarákok
Pankreászszigetsejt-tumorok
Neuroendokrin tumor szindrómák: gasztrinomák, inzulinomák, glukagonomák, szomatosztatinomák, PPomák, VIPomák, GFRomák,  és nem-funkcionáló neuroendokrin tumorok
MEN1 és MEN2 szindróma

 • A CgA mérés funkciója: diagnosztika és a therápia követése.
 • A vizelet 5-HIAA-vizsgálattal szemben a CgA mérés előnye, hogy míg az 5-HIAA-vizsgálat a középbél, illetve ritkábban az előbél eredetű carcinoid daganatok biokémiai kimutatására alkalmas, a szérum CgA-koncentráció az elő-, közép- és utóbél eredetű daganatok esetében egyaránt emelkedett.
 • Ellentétben más biológiai markerekkel, mint pl. a plazma katekolaminok, a CgA-szintet nem befolyásolják sem a stresszhatások, sem a phaeochromocytoma kezelésében használt gyógyszerek.
 • Neuroendocrin differenciálódást mutató prostatacarcinomában a CgA-szint jelezheti az androgén–ablatív therápia iránti rezisztenciát, patológiás értéke asszociálható egy csökkent túlélési rátával, függetlenül a páciens stádiumától.

Labordiagnosztikai módszer:
A meghatározást CGA-RIACT IRMA (Cisbio) szendvics radioimmunoassay automatizált feldolgozásával végezzük. A készlet a totálnak tekintett (intakt és fragmentált) keringő CgA-koncentrációt méri. A módszerben a CgA molekula elkülönülő epitópjaira specifikus két monoklonális antitest biztosítja a meghatározás technikai és klinikai megfelelőségét.
Az eredmények értékelése:
Keringő CgA jelen van egészséges egyénekben is, mennyisége kortól, nemtől független.
A módszer referenciatartománya: 20 - 100 µg/L

 • A kis tumortömeg fals negatív értéket eredményezhet, a tumor tömege kritikus a CgA szérumban mérhető expressziójában.

Magas szérum kalciumszint mellett csökken a mért CgA-koncentráció.

 • Nem tumor asszociált keringő CgA-koncentrációemelkedés várható:
  • A vesefunkció (GFR) romlásával arányosan
  • Savcsökkentő terápia mellett (Protonpumpagátló kezelés)
  • H2-receptor agonista kezelés során
  • Atrophiás krónikus gasztritiszben
  • Gyulladásos bélbetegségben
  • Szteroid kezelés esetén
  • Fizikai trauma, sérülés miatt
  • Nem kezelt hypertoniában

Vizsgálatkérés: A MEDSOL „KIZIZTP” kérőlapján a CgA megnevezés kijelölésével
A meghatározáshoz szükséges minta: 1 cső natív vér
Eredményközlés: 4 hetente

A vizsgálattal kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, forduljanak Dr. Lenkey Ágota részlegvezetőhöz (55914 vagy 55640-es  telefon mellékeken).

 

 

 

Debrecen, 2009. december 10.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója