A liquor vizsgálatkérési rendjének változása

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézetének liqour vizsgálatkérési rendjében 2007. február 07.-től a következő változtatásokat vezetjük be.

1., A liquor vizsgálatok a MEDSOLUTION „KIZUGYEL” és „KIZKEMIA” kérőlapján rendelhetők a következő módon:
- Valamennyi liquor vizsgálat rendelhető a „KIZKEMIA” kérőlapon a „Liquor” címszó alatt.
- Az elektroforézis és immunfixáció kivételével a liquor vizsgálatok rendelhetők a MEDSOLUTION „KIZUGYEL” kérőlapon is a „Liquor” címszó alatt és nem rendelhetőek az „IDZLIQRU” és „IDZLIQEG” kérőlapról. Nem rendelhető liquor vizsgálat a továbbiakban a „KIZIMKEM” kérőlapról sem. Az „IDZLIQRU” és „IDZLIQEG”, valamint az „IDZFRAK”, „IDZKEME”, „IDZKEMRU”, „IDZSZEK”, „IDZVDRL”, „IDZVIZ2”, „IDXDNS” és „IDXPARAN” kérőlapok ezzel egyidőben megszűnnek.

A „Liquor” vizsgálatai:
- Totál protein
- Albumin
- Glükóz
- IgG
- CRP
- S-100
- D-dimer
- Albumin hányados számítás
- IgG/Albumin hányados számítás
- Laktát
- Sejtszám (vvt, fvs)
- Sejtösszetétel qualitatív vizsgálata
- Liquor elektroforézis
- Liquor immunfixáció

2., A liquor elektroforézis és immunfixáció csak a „KIZKEMIA” kérőlapon a „Liquor” címszó alatt kérhető meg. Eredményközlés kéthetente egyszer történik.

3., A korábban kérhető „Schellack”, „Pandy”, „Barrier hányados” és a „Lokális IgG szintézis számítás” vizsgálatok megszünnek, helyettük az „IgG”, a „Totál protein” és a nemzetközi irodalommal összhangban az „Albumin hányados számítás” (referencia tartomány: <9) és az „IgG/Albumin hányados számítás” (referencia tartomány: 0,3-0,7) vizsgálatok kérhetőek.

4., Az „Albumin hányados számítás”, „IgG/Albumin hányados számítás”, valamint „Glükóz” , „Laktát” és az „Elektroforézis” vizsgálatok esetében a liquor minta mellett szérum mintára (1 cső natív vér) is szükség van.

5., A liquor vizsgálatok kérése során kötelező feltüntetni a mintavétel időpontját és pontos helyét:
lumbalpunctio, ventricularis-punctio, cysternalis-punctio, drain, shunt, műtéti terület, orrváladék, egyéb.

6., Amennyiben több frakció kerül levételre kérjük, ne az első frakciót küldjék! A minimum mintatérfogat, amennyiben a leggyakoribb vizsgálatokat – totál protein, albumin, glükóz, sejtszám – kérik: 1-1,5 mL. További vizsgálatok (pl. elektroforézis) esetén a minimális minta igény: 2,0 mL.

7., Az analizált minták maradékának egy részét +4 o C-on tároljuk 72 óráig, míg a sejtmentes felülúszót -20 o C-ra lefagyasztjuk és 1 hétig őrizzük meg.

8., A bevezetett változásokkal együtt a liquor diagnosztika helyileg a Neurológiai Klinika Laboratóriumából a KBMPI belső telepi központi („barakk”) épületébe költözött át, így a liquor mintákat is ebbe a laboratóriumba kérjük eljuttatni!

 

 

Debrecen, 2007. február 5.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi docens
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója