Módszer- és referenciatartomány-változás a KBMPI Gyógyszerszint Részlegén

Tisztelt Kolléga!

Ezúton szeretném tájékoztatni arról, hogy a KBMPI Gyógyszerszint-részlegén 2010. április 15-től új módszerrel végezzük a három immunszuppresszív gyógyszer (sirolimus, tacrolimus, cyclosporine), valamint a theophylline, a digoxin és a valproinsav gyógyszerszintjének meghatározását. Az új készülék, az Architect(R) (Abbott) kemilumineszcens mikropartikuláris immunoassay (CMIA) technológia elvén működik. A korábbi módszerhez képest eltérő metodikai háttere miatt a sirolimus és a tacrolimus, valamint a digoxin és a valproinsav esetén egy kis mértékben módosított terápiás tartományt vezetünk be a gyártó ajánlásának megfelelően.

Az új terápiás tartományok a következők:
Sirolimus: 5-20 µg/L
Tacrolimus: 5-20 µg/L
Digoxin: 0,8-2,0 µg/L
Valproinsav: 50-100 mg/L
A cyclosporine (100-200 µg/L [0. perc], 400-1400 µg/L [120. perc] és a theophylline (10-20 mg/L) terápiás tartománya, illetve a fenti összes vizsgálat pontértéke nem változik.  

A régi és az új metodika összehasonlítását elvégeztük, melynek alapján a két metódus egymással jól korrelált. Az új módszerrel mért betegminták koncentrációértékei a saját korábbi eredményeihez viszonyítva kis mértékben eltérhetnek egymástól.
Kérdéseikkel Dr. Nagy Béla részlegvezetőhöz fordulhatnak az 56378-as melléken.

Kérem a fenti változások figyelembevételét.

 

 

Debrecen, 2010. április 15.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója