Szabad kappa és lambda immunglobulin könnyűlánc meghatározása szérumban

A Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológia Intézet Immunkémia részlege 2009. június 1-től új vizsgálatként bevezeti a kvantitatív szabad kappa és lambda immunglobulin könnyűlánc meghatározásokat.
A szabad immunoglobulin könnyűláncok kvantitatív meghatározására kifejlesztett új módszerek szenzitivitása (detektálási határ: kb. 0,3 mg/l) jóval nagyobb a korábban a monoklonális gammopátiák diagnosztikájában alkalmazott módszerek szenzitivitásánál (pl. az immunfixáció detektálási határa: 100-150 mg/l szabad könnyűlánc).

A meghatározás alkalmazásának indikációi (International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related diseases. Dispenzieri A et al. Leukemia (2009, 23: 215-224.)

  • Screening teszt a szérum immunfixációs elektroforézissel együtt az összes patológiás monoklonális plazmaproliferatív betegségben az AL amyloidosis kivételével (AL esetén vizelet immunfixációs elektroforézis is szükséges).
  • Non-szekretoros myeloma, és amyloidosis esetén az új módszer számos, korábban immunoglobulin láncot nem termelőnek ítélt betegnél (a betegek kb. két harmada) képes monoklonális protein kimutatására. Ezekben az esetekben a szabad könnyűlánc mérése alapvető fontosságú mind a diagnosis felállításában, mind a betegség aktivitásának követésében.
  • Kimutatták, hogy MGUS, smoldering myeloma, myeloma multiplex, csont soliter plasmocytoma és AL amyloidosis esetén a kiindulási abnormális szérum szabad kappa/lambda arány jelzi a betegség progressziójának rizikóját.
  • A szérum szabad könnyűlánc koncentrációk az intakt monoklonális Ig-t termelő myelomás betegek többségénél szintén jól jelzik a betegség lefolyását. A rövid féléletidő miatt a κ és λ könnyűláncok mérése a terápiás válasz gyorsabb megítélését teszi lehetővé, azonban ma még nincs elég adat a mérés klinikai hasznosságára vonatkozóan.
  • A komplett remisszió (Stringent Complete Response) dokumentálásához a szabad könnyűlánc meghatározása követelmény.
  • A szérum szabad könnyűlánc meghatározás nem helyettesítheti a 24 órás vizeletből történő vizelet protein elektroforézist azon myelomás betegek követésénél, ahol a vizelet mérhető monoklonális proteint tartalmaz.

A meghatározás elve és az eredmény értékelése:
A meghatározást FreeliteTM Humán Kappa szabad könnyűlánc és  FreeliteTM Humán Lambda szabad könnyűlánc kitekkel végezzük SIEMENS (Dade Behring) BN Prospec nefelométerrel.
A meghatározás elve: latex partikulumokkal ézékenyített nefelometria, szabad humán immunglobulin kappa és lambda könnyűláncra specifikus poliklonális antitestek felhasználásával.
Referenciatartomány (felnőtt):

 

szérum

Szabad kappa könnyűlánc

3,30-19,40 mg/l

Szabad lambda könnyűlánc

5,71-26,30 mg/l

Szabad kappa/lambda arány

0,26-1,65

Vizsgálatkérés, mintatípus, eredmények közlése:
A MEDSOL „KIZIMKEM” kérőlapján a
sFLCκ (szérum Ig szabad kappa könnyűlánc) vagy
sFLCλ (szérum Ig szabad lambda könnyűlánc) vagy
sFLCκ/λ (szérum Ig szabad kappa/lambda arány)
elnevezés kijelölésével rendelhető meg a vizsgálat.
A meghatározáshoz egy cső natív perifériás vér szükséges.
Eredményeket hetente egyszer adunk ki.
A vizsgálatok pontértéke:

sFLCκ:           2753 pont
sFLCλ:           2753 pont
(sFLCκ/λ:       5506 pont)

A vizsgálat bevezetésével egyidőben a total kappa és lambda könnyűlánc meghatározások végzését beszüntetjük.
A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljanak Dr. Katona Éva részlegvezetőhöz (56295 vagy 54890-es mellék).

 

Debrecen, 2009. május 20.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója