UGT1A1 genotipizálás

A Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet Molekuláris Patológiai Részlege új diagnosztikai szolgáltatásként 2008. március 31-től bevezeti az UGT1A1 gén *28 alléljének molekuláris genetikai kimutatását.

A colorectális carcinoma a malignus megbetegedések közül a harmadik leggyakrabban előforduló daganat, és a második leggyakoribb daganatos halálok. A metasztázisokkal járó colorectális carcinoma egyik legelterjedtebben használt és leghatékonyabb kemoterápiás szere az irinotecan. Hatásmechanizmusát tekintve az irinotecan a májban egy enzimatikus hasítást követően potens topoizomeráz I inhibitorrá válik, amely töréseket hoz létre a kettősszálú DNS-ben, maga után vonva a sejt pusztulását. Az aktív metabolit glükuronid formában májban metabolizálódik az uridin difoszfát glükuronozil-transzferáz-1-A1 enzim (UGT1A1) segítségével. A betegek egy része súlyos, életet veszélyeztető hasmenéssel, neutropéniával reagál az irinotecan terápiára. Ezek a kísérőjelenségek az UGT1A1 enzim polimorfizmusával hozhatók összefüggésbe. Az UGT1A1 enzim egyik genetikai variánsa a promoter régió TATA szekvenciájában fordul elő, a timin-adenin (TA) repeat-ek számában mutatkozik eltérés. A vad típusban (UGT1A1 *1) 6 TA repeat van jelen (6/6), míg nemzetközi adatok szerint a populáció mintegy 10%-ában eggyel több, 7 TA ismétlődés (UGT1A1 *28; 7/7) fordul elő homozigóta formában. Vizsgálataink alapján a 7/7 homozigóták aránya Magyarországon ennél valamivel alacsonyabb, 7% (45 egyén analízise alapján). A TA repeat-ek számának növekedése együtt jár a glükuronidáló képesség csökkenésével, azaz a máj a felhalmozódó irinotecan metabolitok eltávolítását jóval lassabban végzi a 7/7 homozigóta variáns esetén, így a 6/6, 6/7, 7/7 allélvariánsok ismerete segítséget nyújthat a klinikusnak a megfelelő gyógyszer-kombináció kialakításában, a fellépő mellékhatások minimalizálásában.

A mutáció kimutatását a Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet Molekuláris Patológia Részlege végzi. Az alkalmazott módszer az UGT1A1 gén megfelelő szakaszának PCR módszerrel történő amplifikálását követő bidirekcionális DNS szekvenálás. Az alkalmazott OEP kódok: 29950, 28920, 28946, 2893A. A vizsgálat pontértéke 28372 pont, mely járóbeteg esetén a havi kontingens eléréséig természetesen nem a klinikát terheli. A vizsgálathoz egy cső, EDTA-val vagy citráttal alvadásgátolt vérre van szükség (kék vagy lila kupakos vacutainer cső). Az eredmények kiadása kéthetente történik. A vizsgálat kérésének módja az "UGT1A1 genotipizálás" bejelölése a Medsolution Molekuláris Patológia kérőlapon.

A vizsgálattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük forduljanak Dr. Balogh István egyetemi adjunktushoz, a Molekuláris Patológia Részleg részlegvezetőjéhez (56265, 54997).

.

 

Debrecen, 2008. március 25.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi docens
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója