Új áramlási citometriai panelek

Tisztelt Kolléga!

A DEOEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet Áramlási Citometria Részlege értesíti, hogy a hematológiai malignitások immunfenotípus diagnosztikájában alkalmazott paneleket 2004. július 26-tól kezdődően bővíti. A változatásokat a jelenlegi nemzetközi ajánlásokkal való lépéstartás indokolja, így sor kerül a régebbi panelek kisebb módosítására és új panelek bevezetésére az alábbiak szerint:

  1. ALL
  2. AML
  3. ALL/AML
  4. MDS/CGL
  5. Chronicus lymphoproliferatív betegségek (CLL/NHL)
  6. Myeloma multiplex (MM)

Az ALL panelben az aszinkron differenciálódás detektálására alkalmas CD20-CD10-HLA-DR kombinációt vezettük be, ahol a malignus pre-B sejtek esetleges CD20 pozitivitása, mint abnormális marker expresszió a reziduális betegség kimutatását is segíti.
Az AML panelben a CD117 szerepel új markerként, mely a myeloid vonal azonosítására alkalmas CD13/CD33 negatív aberráns immunfenotípusú myeloblastok esetén.
Az ALL/AML panelbe a cyTdT-cyIgM-CD19 marker kombinációt iktattuk be, mely ALL igazolódása esetén a cALL és pre-B ALL elkülönítését teszi lehetővé a cyIgM (cy µ ) megléte ill. hiánya alapján, melynek prognosztikai szerepe is van.
A myelodysplasias syndroma diagnosztikájában a CD11b, CD16 markereket alkalmazzuk, melyeket egyéb myeloid antigénekkel együtt értékelve a differenciálódási zavarra jellemző mintázatok elkülöníthetők a normál érési folyamatra jellemző antigén kombinációktól. A választott antigének alkalmasak a myeloid sor egyes érési alakjainak detektálásra is, így CGL esetén is célszerű ezt a panelt választani, mely természetesen a blastok (CD34+ sejtek) arányáról is felvilágosítást ad.
A CLPD (CLL/NHL) diagnosztikájában alkalmazott panel egyelőre változatlan marad.
A myeloma multiplex diagnosztikájában a malignus plazmasejtekre jellemző immunfenotípus kimutatása (CD38++/CD56+/CD19- sejtek) a monoklonális populáció detektálására alkalmas intracelluláris kappa/lambda jelöléssel és a patológiás plazmasejtek CD45 negativitásának detektálásával bővül.
A tervezett panelek részletes leírása alul olvasható.
A módosított panelek a korábbi gyakorlatnak megfelelően a MedSolution programban választhatók ki. Emellett az egyedi markerek kérésének lehetősége természetesen a továbbiakban is megmarad.
A témával kapcsolatos kérdéseikkel Dr. Karászi Éva egyetemi tanársegédhez (tel: 5983) forduljanak.
 

A LEUKÉMIÁK IMMUNFENOTÍPUS DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ALKALMAZOTT PANELEK

 

ALL   AML
CD4-CD8-CD19   CD4-CD8-CD13
CD13-CD34-CD19   CD13-CD34-CD19
CD7-CD22-CD3   CD14-CD33-HLA-DR
CD20-CD10-HLA-DR   GPA-CD41-CD45
cyTdT-CD10-CD19   CD15-CD117-CD45
cyFXIII-cyIgM-CD45   CD7-cyMPO-CD34
CD34-cyCD79a-cyCD3   cyFXIII-CD34-CD45
     
AML/ALL   MDS
CD4-CD8-CD13   CD4-CD8-CD13
CD45-CD10-CD19   CD7-CD19-CD34
CD15-CD33-CD34   CD14-CD33-HLA-DR
CD14-CD13-HLA-DR   GPA-CD10-CD56
CD7-cyMPO-CD45   CD15-CD34-CD45
CD34-cyCD79a-CD3   CD45-CD11b-HLA-DR
cyFXIII-CD34-CD45   CD16-CD13-CD45
cyTdT-cyIgM-CD19    
     
CLL/NHL   MM
CD4-CD8-CD13   CD4-CD8-CD13
CD20-CD5-HLA-DR   CD20-CD5-HLA-DR
CD10-CD23-CD19   CD10-CD23-CD19
CD11c-CD22-CD3   CD11c-CD22-CD3
kappa-lambda-CD19   CD56-CD38-CD19
CD56-CD38-CD19   cy kappa-cy lambda-CD45

 

Debrecen, 2004. július 26.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi docens
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója