Vizsgálatkérések rendjének változása

A Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézetben a II. telepi részleg megszűnése, a csoportos létszámleépítés, a jelenlegi laboratóriumi műszerpark kapacitásának optimálisabb kihasználása belső átszervezést tett szükségessé. Ennek következtében bizonyos laboratóriumi automaták, a rajtuk végzett vizsgálatokkal együtt áthelyezésre kerültek.
A rutin vizsgálatok végzése döntően két helyen, a „Barakk” épületben és az Elméleti Tömb földszintjén működő „Izotóp” részlegen történik. A gyorsabb eredményközlés és a pontos analízishez szükséges speciális, azonnali minta-előkészítési folyamatok miatt, a beérkező minták átvételének ezen a két helyen kell történnie.
A fenti okok miatt a vizsgálatok kérésében bizonyos változások lesznek, melyek érintik a kérőlapok tartalmát, a mintaátvétel helyét, a mintavételi csőre ragasztandó vonalkód színét.

2007. április 02-től a vizsgálatkérés rendjében történő változások:

1. CRP
A KIZKEMIA kérőlapon rendelhető a többi kémiai vizsgálatra érkező fehér vonalkódos mintából történik a meghatározás, a mintaátvétel helye a „Barakk”.

2. s TSH
sTSH szubnormál értéke esetén fT4 és fT3 is
sTSH magas értéke esetén fT4 is
fT4
fT3
Tireoglobulin (TG)
sTSH-szint TRH terhelésre
A fent felsorolt vizsgálatok a KIZIMKEM kérőlapon belül (pajzsmirigy diagnosztika címszó alatt) rendelhetők, a többi immunkémiai vizsgálatra érkező sárga vonalkódos mintából történik a meghatározás, a mintaátvétel helye a „Barakk”.
A pro-BNP vizsgálat a KIZIMKEM kérőlapon, a fehérjék alcím alatt, a kardiális markerek (myoglobin, troponin I) után található.

3. Az „általános vizelet- és üledékvizsgálat automatával” rutin kérés esetén a KIZIZTP kérőlapon rendelhető, zöld vonalkódot ragasztva a mintagyűjtő edényre. A KIZIZTP kérőlapon rendelt, és zöld vonalkóddal ellátott minták átvétele az Elméleti Tömb földszintjén található, „Izotópdiagnosztikai Részlegünkön” történik.
Vizeletüledék vizsgálatra a mintát munkanapokon 15 00 óráig fogadjuk el. Ennek oka, hogy a meghatározásra a reggeli első (kivételes esetben a második) vizeletminta alkalmas, mivel a hosszú állás során olyan változások következnek be, melyek lehetetlenné teszik a pontos elemzést.

Az intraoperatív parathormon vizsgálat kérése technikai okok miatt a sürgős-ügyeleti kérőlapon rendelhető (telefonos egyeztetés után, csak munkaidőben) de a véreket továbbra is zöld vonalkóddal az „Izotópdiagnosztikai Részlegre” kell eljuttatni.

4. A magyarországi kórházi és klinikai laboratóriumokban már évek óta alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a kisvérkép mérése megszűnik, és továbbiakban csak vérkép kérhető, mely 5-part diff. analízist jelent.

 

 

Debrecen, 2007. március 28.

 

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi docens
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója