Zap-70 kimutatása áramlási citometriai módszerrel

Tisztelt Kolléga!

A DEOEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet Áramlási Citometria Részlege értesíti, hogy CLL diagnosztikai és prognosztikai markereinek bővítéseként 2004. november 15-től bevezeti a Zap-70 intracelluláris fehérje detektálását. Irodalmi adatok szerint a fehérje jelenléte szoros összefüggést mutat a betegség kimenetelével: Zap-70 expressziót mutató CLL esetek klinikai lefolyása agresszívebb, a betegek túlélése rövidebb, így a protein kimutatása segítséget nyújt a kezelést igénylő rosszabb prognózisú betegcsoport azonosításában. A fehérje jelenléte korrelációt mutat az immunglobulin nehézlánc gén (IgH) mutációs állapotával: Zap-70 negatív betegekben (az esetek 50-70%-a) az IgH génben szekvenálással szomatikus mutációk detektálhatók, azaz a leukémiás sejtek centrum germinatívum reakción már keresztülment (post GC) érettebb sejtek. Zap-70 pozitív betegekben az IgH gén szomatikus hipermutációja nem mutatható ki, azaz a malignusan transzformált sejtek a centrum germinatívumba még be nem került éretlenebb (preGC) sejtek. Az analízis eredménye a B sejtek Zap-70 pozitív frakciójának arányát mutatja majd százalékban és a 20%-os értéket tekintjük cut off értéknek.

Az új vizsgálat a CLL/NHL panel része lesz, így a meghatározás automatikusan megtörténik minden CLL/NHL irányú kérés esetén. Azon betegeknél, ahol a diagnózis már ismert és csak a prognosztikai faktorok megítélése szükséges, lehetőség van egy 2 csőből álló prognosztikai panel kérésére, mely a Zap-70 mellett a CD38 markert is tartalmazza. Egyidejűleg a CLL/NHL panel kismértékben módosul, a tervezett panelek részletes leírását mellékelve megküldjük. (CLL, PLL és MCL esetek differenciál diagnosztikai nehézsége esetén az FMC-7 marker kimutatását is elvégezzük.) A módosított panelek a korábbi gyakorlatnak megfelelően MedSolution programban választhatók ki. A fenti információk elérhetők a www.kbmpi.dote.hu honlapon a Diagnosztika menüpont, Körlevelek/Aktuális körlevelek alatt. A témával kapcsolatos kérdéseikkel Dr. Karászi Éva egyetemi adjunktushoz (tel: 5983) forduljanak.

Debrecen, 2004. november 5.

Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi docens
a Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Patológiai Intézet igazgatója