Áramlási Citometria Részleg

Részlegvezető: Dr. Hevessy Zsuzsa
Analitikus: Kissné Sziráki Valéria

Elérhetőség
Tel: 52/411-717/ 55983 mellék
E-mail: hevessy@med.unideb.hu

Kérőlap:
Áramlási citometria

A LMI Áramlási Citometriai részlege 1995-ben alakult. Ekkor a leukémiák sejtfelszíni markereinek a vizsgálatát heti 3-4 mintán kezdtük el 2 színű analízist alkalmazva egy Becton Dickinson FACScan citométeren. Jelenleg rutinszerűen a leukémiák vizsgálatában a beküldési diagnózisnak megfelelően 4 színű jelölést alkalmazó paneleket használunk, és vizsgáljuk mind a sejtfelszíni, mind az intracitoplazmatikus és nukleáris markereket FACSCalibur áramlási citométeren. Az éves mintaszám meghaladja a másfél ezret. A fenotipizálás mellett jelentős számban végzünk a leukémiák prognosztikai markereként értékesíthető vizsgálatokat pl. Zap-70 analízist CLL-ben vagy ploiditás vizsgálatot (DNS index és sejtciklus-analízis) akut leukémiákban, valamint egy funkcionális tesztet a multi-drog rezisztencia meghatározására. Az áramlási citometriai analízis kiváló lehetőséget nyújt bizonyos ritkább receptorhiányok egzakt kimutatására, így az elmúlt években több esetben igazoltunk pl. paroxysmalis nocturnalis hemoglobinuriát és Glanzmann-thrombastheniát. A thrombocyták hyperaktivitásának kimutatására P-selectin vizsgálat kérhető. Az őssejt-transzplantációban elengedhetetlen kvantitatív CD34 pozitív sejtszámolást sürgősségi vizsgálatként behívós ügyeleti rendszerben végezzük. A fenotipizálási eredmények közlése egy lelet formájában történik, amely a százalékos pozitivitási arányokon kívül tartalmazza a kóros koexpressziókat és egy rövid szöveges véleményt. A lelet közlése a DEOEC osztályai felé a MedSolution rendszerben, online történik, míg a régió egyéb hematológiai osztályai számára (pl.: Nyíregyháza, Eger, Gyöngyös, Szolnok, Miskolc) az eredményeket faxon vagy e-mailben küldjük ki.