Kémia Részleg

Részlegvezető: Dr. V. Oláh Anna
Analitikus: Kalina Edit

Elérhetőség
Tel: 52/411-717/ 55829 mellék
E-mail: olaha@med.unideb.hu

Kérőlapok:
Kémia
Allergológia
Liquor
Sürgősségi
Háziorvosi

A LMI-ben az intézet megalakulásától kezdve végzünk kémiai vizsgálatokat. Az első mérések Technikon SMA automatán történtek és mindössze 9 paraméter meghatározására volt lehetőség. Az évek során jelentősen bővült a vizsgálati paletta és növekedett az éves vizsgálati szám. Jelenleg 63 féle vizsgálat (55 kémiai, 8 gélelektroforézis) történik, ezekből 37 kémiai vizsgálat sürgősségi-ügyeleti ellátás keretében is kérhető. 2012 óta a teljesen integrált pre- és posztanalitikai robotok mellett a mérések 5 nagyteljesítményű COBAS kémiai automatán történnek a vonalkódos minták automatikus továbbításával. A manuális mérésekhez két ozmométer, és egy NOVA ionszelektív analizátor áll rendelkezésre. A Kémia részlegen az egy évben elvégzett vizsgálatok száma kb. 2,2-2,4 millió. A vizsgálatok nagy részét szérumból végezzük, ezen kívül vérplazma, vizelet, liquor és egyéb testnedvek analizálására van lehetőség. Az ionok és szubsztrátok koncentrációja mellett különböző enzimek aktivitását határozzuk meg. A paraméterek kérhetők egyedi vizsgálatként vagy profil részeként. A napi rutin eredmények kiadásához szükséges TAT idő az elmúlt években jelentősen javult, a sürgősségi vizsgálatok eredményeinek többsége 1 órán belül online átjut a vizsgálatot kérő klinika MedSolution rendszerébe. A vizsgálatok kb. 10%-át végezzük ügyeleti időben, illetve a fekvő betegek sűrgősségi ellátására.

Az automatizált vizsgálatok mellett évente kb. 2500 elektroforézist is végzünk. A szérum fehérjék, lipoproteinek és enzimek izoformáinak szeparálása és azonosítása egy félautomata Sebia készüléken történik. Az elválasztást agaróz géllel végezzük, majd speciális festéssel tesszük láthatóvá a frakciókat. A komponensek mennyiségi analizíse denzitometriával és a jelek számítógépes feldolgozásával történik. A részleg elektroforézis vizsgálati profilja: szérum fehérje elektroforézis (albumin, α1-, α2-, β-, γ- globulin), LDH izoenzim analízis (LDH-1, LDH-2, LDH-3, LDH-4, LDH-5 izoenzimek és LDH1-LDH2 arány), lipoprotein elektroforézis α(HDL), pre-β (VLDL), ß(LDL) sáv meghatározással és kilomikron detektálással, CK izoenzim analizís (CK-MM, CK-MB, CK-BB), alkalikus foszfatáz izoformák (csont, máj, placentáris, intestinális frakciók) meghatározása, valamint szérum immunfixáció monoklonális nehézlánc (IgG, IgA, IgM) és monoklonális könnyű lánc (κ, λ) kimutatásával. Az elektroforézis vizsgálatok indikációi: myeloma multiplex, hemolízis, lipoprotein metabolizmus zavara, izombetegségek, csont- és májbetegségek, mono- és biklonális fehérje képződéssel járó betegségek. A Neurológia Klinika laboratóriumának integrációja óta (2007) a liquorból és szérumból párhuzamosan végzünk elektroforézist, ill. lokális IgG szintézis esetén a gamma globulinok klonalitás vizsgálatára izoelektromos fókuszálást.