Onkológiai Diagnosztikai Részleg

Részlegvezető: Dr. Antal-Szalmás Péter, Dr. Nagy Béla
Analitikus: Sarudi Sára

Elérhetőség
Tel: 52/411-717/ 56353, 55829 mellék
E-mail: alumni@med.unideb.hu, nagyb80@gmail.com

Kérőlap:
Onkológia

A LMI önálló Onkológiai Diagnosztikai részlege 2001. január 1-vel kezdte meg munkáját. A részleg vizsgálati profilja alapvetően három részre osztható: szérum tumormarkerek kimutatása immunkémiai módszerekkel, onkológiai betegségek diagnosztikája molekuláris biológiai módszerekkel és csontanyagcsere markerek vizsgálata immunkémiai és molekuláris biológiai módszerekkel.

Szérum tumormarker vizsgálatok

Modular E170A tumormarkerek nagy részének (11 vizsgálat: PSA, szabad PSA, CEA, AFP, HCG-β, CA125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, Cyfra 21-1, NSE) meghatározását egy Roche MODULAR E170-es immunkémiai automata segítségével végezzük. További 2 vizsgálatért (Tireoglobulin és TPA) az Immunkémia részleg felelős, míg a Calcitonin meghatározását a LMI Endokrionológiai és In vitro Izotópdiagnosztikai Részlege végzi. A vizsgálatok iránti érdeklődés folyamatos emelkedést mutatott a kezdetek óta, a 2000-ben végzett 8500 vizsgálattal szemben 2009-ben már 61000 volt az éves vizsgálati szám. A fokozódó igényeknek megfelelően a heti egyszeri eredményközlésről 2002-ben a heti kétszeri, majd 2003-ban a heti háromszori lelet kiadásra tértünk át, jelenleg pedig már a hét valamennyi napján végezzük a vizsgálatokat.

Molekuláris Onkológia

Az onkológiai diagnosztikát szolgáló molekuláris genetikai vizsgálatok két fő profil köré csoportosíthatóak. Egyrészt - az áramlási citometriás vizsgálatokkal együtt - a hematológiai malignómák diagnosztikáját, követését, a minimális reziduális betegség (MRD) kimutatását segítik elő, másrészt a szolíd tumorok, ill. az ezekre való fokozott hajlam igazolására használhatóak. Az elsőre lehet példa a 2001-óta végzett Immunglobulin nehéz lánc génátrendeződés vizsgálata, ill. a T-sejt receptor gamma génátrendeződés vizsgálata, vagy a JAK2 és az FLT3 gének mutációinak meghatározása, míg a másodikra a RET onkogén mutációinak vizsgálata a pajzsmirigy medulláris carcinomájában vagy a BRCA1 és BRCA2 gének mutációinak kimutatása familiáris emlő/ovárium tumoros betegekben. 2004 novembere óta RNS alapú meghatározást is végzünk. A CGL/ALL diagnosztikájában jelentős bcr/abl-t(9;22) génátrendeződés kimutatása történik nested PCR és valós idejű kvantitatív PCR segítségével. Az egyes vizsgálatokban alkalmazott legfontosabb metodikák: allél-specifikus PCR, nested PCR, PCR+RFLP, a PCR termékek detektálása PAGE és agaróz elektroforézissel, valamint fragmentanalízissel, az eredmények verifikálása bidirekcionális szekvenálással, valós idejű kvantitatív PCR-ral. Eredménykiadás 2-3 hetente egyszer történik.
Eredmény kiadás két-három hetente egyszer történik.

 

Csontanyagcsere markerek vizsgálata

Alapvetően három szérum marker, a csontfelépülést jellemző "Oszteokalcin" és "Prokollagén N-terminális propeptid (P1NP)", valamint a csontlebontást jellemző "Keresztkötött kollagén C-telopeptid (β-CTx)" kimutatását végezzük egy Roche MODULAR E170-es immunkémiai automata segítségével. 2005 januárjában vezettük be az osteoporotikus csonttörések kockázatát és a bisphosphonate terápia hatékonyságát előrejelző COL1A1 gén G1245T polimorfizmusának meghatározását. A szérum biomarker eredmények kiadása hetente egyszer (pénteken), a genotipizálás eredményének közlése pedig 3 hetente egyszer történik. A Részleg valamennyi vizsgálata esetében a lelet közlése a DEOEC osztályai felé a Medsolution rendszerben online történik, míg a régió egyéb beküldői részére az eredményeket postán küldjük ki.